Phân bón lá sinh học Kansai ra hoa, đậu trái, tăng độ ngọt (500ml)

  • Tăng khả năng ra hoa, thụ phấn, đậu trái
  • Trái lớn nhanh, bóng đẹp, cứng trái, tăng độ ngọt
  • Cung cấp cân đối dinh dưỡng giai đoạn hoa, trái
  • Tăng năng suất cây trồng
  • Sản phẩm phù hợp cho sản xuất dâu tây hữu cơ