VỀ CHÚNG TÔI

Tại Việt Nam, các sản phẩm ứng dụng công nghệ vi sinh của Green Biomix được triển khai áp dụng trong hầu hết lĩnh vực nông nghiệp. Quy mô và cấp độ khác nhau như: hộ gia đình, trang trại cũng như các nhà máy. Các khảo nghiệm đều đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất cũng như các hộ nông dân ứng dụng mô hình trang trại mẫu. Chúng tôi xác định Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm với tiềm năng rất lớn về nông nghiệp trên bản đồ thế giới đặc biệt là trong giai đoạn 2020 – 2025 tới đây.

Thông qua các cơ chế tác động sinh học tiên tiến và hoàn toàn không biến đổi gen. Các sản phẩm Green Biomix góp phần giải quyết các vấn đề nhức nhối hiện nay như: an toàn thực phẩm hay ô nhiễm môi trường, mang tính bền vững cho các nhà sản xuất cũng như người tiêu dùng và toàn xã hội.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG NÔNG NGHIỆP

Green Biomix phát triển các sản phẩm Công nghệ vi sinh, ứng dụng trong các lĩnh vực như: Quản lý môi trường, Cây trồng, Thuỷ sản, Sản phẩm tiêu dùng, v.v… góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết trong nông nghiệp hiện nay. Thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp an toàn, bền vững tại Việt Nam.

GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN VỀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN LƯƠNG THỰC

Chúng tôi đem tới những giải pháp giúp giải quyết nhiều vấn đề trong suốt tiến trình phát triển của nông nghiệp. Từ sản xuất thực phẩm đến xử lý ô nhiễm môi trường, từ chăm sóc chăn nuôi cho tới cải thiện chất lượng nông phẩm sạch ở nước ta hiện nay.

TẠO RA HỆ SINH THÁI BỀN VỮNG TRONG NÔNG NGHIỆP

Các vi sinh vật đặc chủng có nguồn gốc hoàn toàn từ tự nhiên và các hoạt chất sinh học, thông qua công nghệ chuyển hoá và lên men đặc biệt. Từ đó tác động trực tiếp tới môi trường cũng như sức tăng trưởng của cây trồng, vật nuôi trong suốt quá trình phát triển. Góp phần duy trì và phát triển hệ sinh thái bền vững trong nông nghiệp.

Green Biomix phát triển các sản phẩm Công nghệ vi sinh, ứng dụng vào các lĩnh vực như: cây trồng, thủy sản, môi trường, chăn nuôi. Giải pháp Green Biomix giúp cải thiện, nâng cao và gia tăng chất lượng nông phẩm, nông sản của Việt Nam. Từ đó giúp sức đưa nông sản Việt tiến gần hơn tới cánh cửa xuất khẩu sang các quốc gia khác trên toàn thế giới. Green Biomix phát triển các sản phẩm tiêu dùng có nguồn gốc tự nhiên phục vụ trong nước và xuất khẩu. Góp phần cải thiện môi trường xanh.