G-Biomix Crop TRIBE (Ketomium) Đặc trị bệnh thối rễ, thối thân (260G)

135,000

  • G-Biomix Crop TRIBE (Ketomium) đặc trị bệnh thối rễ, thối thân, đạo ôn, héo rũ, đốm lá, phấn trắng.
  • Chaetomium có khả năng tiêu diệt nhiều loại nấm bệnh hại cây trồng như: Phytophthora, Fusarium, Pyricularia, Curvularia, Rhizoctonia, Sclerotium, Colletortrichum ,…
  • Tăng sức đề kháng của cây trồng chống lại nấm, vi khuẩn, virus và các điều kiện bất lợi.
  • Kích thích ra rễ mới, tăng khả năng phát triển của cây trồng.
  • Cải thiện độ tơi xốp của đất.
  • Tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng và tăng năng suất cây trồng.