pH UP cải tạo đất chua, nâng và ổn định pH đất (500ml)

140,000

  • pH UP cải tạo đất chua, nâng và cân bằng pH ở mức lý tưởng cho cây trồng.
  • Phục hồi hiện tượng cây bị vàng lá, thối rễ, nghẹt rễ do môi trường đất.
  • Phân hủy tồn dư hóa học trong đất, tăng hấp thu dinh dưỡng cây trồng.
  • Tăng cường sự phát triển của bộ rễ, giảm lượng phân bón sử dụng.
  • Giải pháp thay thế vôi, an toàn cho người và vật nuôi.