TRI NEMA thổi bay tuyến trùng, ngăn ngừa sưng rễ (500ml)

180,000

  • Tri Nema phục hồi cây bị vàng lá, còi cọc, sưng rễ do tuyến trùng.
  • Ký sinh trên nhiều loại tuyến trùng hại rễ từ giai đoạn trứng cho tới trưởng thành.
  • Ngăn chặn quá trình sinh sản của tuyến trùng.
  • Phát triển mạnh bộ rễ, hạn chế các bệnh liên quan tới bộ rễ cây trồng.
  • Giúp tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng cây trồng.
  • An toàn, hiệu quả cao, không độc hại cho người và vật nuôi.