Phân bón Amino Peptide – phục hồi cây, xanh lá, dưỡng rễ, nuôi trái (1L)

  • Cung cấp đầy đủ nhu cầu amino acid, fulvic, humic, cây trồng ít sâu bệnh.
  • Giúp cây trồng có bộ lá xanh dầy bóng mượt, rễ phát triển mạnh.
  • Khắc phục hiện tượng cây bị vàng lá do thiếu dinh dưỡng.
  • Cải thiện độ tơi xốp đất, tăng vi sinh vật có ích trong đất.
  • Giảm được lượng phân bón hóa học, tăng năng suất cây trồng.